• FÖR ARBETSGIVAREN

  VAD GÖR MAN SOM ARBETSGIVARE NÄR EN ANSTÄLLD ÄR ELLER HAR BLIVIT SJUKSKRIVEN PÅ GRUND AV STRESS?

  Har du anställda som är, är på gränsen att bli, eller delvis är, sjukskrivna på grund av stress eller utmattning? Låt dem få en plats på Rehabprogrammet.

   

  Att ha en anställd som är långtidssjukskriven kan kosta dig som arbetsgivare sexsiffriga belopp.

  SOM ARBETSGIVARE HAR MAN ETT REHABILITERINGSANSVAR FÖR DEN ANSTÄLLDE ENLIGT LAG

  Syftet är att stötta och hjälpa den anställde att återgå till arbetslivet. Vad rehabiliteringen innebär kan vara olika från individ till individ men anpassas med fördel till den enskilde medarbetarens behov.

   

  Rehabprogrammet representerar en möjlighet för den anställde att utifrån individens egna förutsättningar skapa en grund att stå på för att komma vidare i sin utmattning.

  TA KONTAKT FÖR ATT FÅ REDA PÅ MER

  Är du tveksam till om programmet passar ert företag, eller för mer information kring alternativa lösningar just för ert företag. Tveka inte att höra av er.

   

  Ni når oss via mail kontakt@rehabprogrammet.se