• OM OSS

  Josefin Andersson och Rebecca Hedberg heter vi som möter, stöttar och vägleder dig på Rehabprogram för utmattade.

   

  Vi har båda egen erfarenhet av utmattning vilket bidrar till ökad förståelse för utmaningarna i processen kring att återuppbygga tilliten till sig själv. Rehabprogram för utmattade är ett resultat av vad vi själva saknade under vår egen rehabilitering.

   

  Vår samlade kunskap kring läkning genom samtal, yoga, aktivitetsbalansering, rörelse och skapande gör programmet till en unik kombination av möjliga vägar vidare från utmattning.

  Rebecca är samtalsterapeuten och mindfulnesscoachen som vill förmedla hur mycket vi kan påverka på egen hand genom kunskap om våra tankar och att tillåta våra känslor.

  Josefin är yogaläraren som har ett fokus på kroppens förmåga till självläkning och vinsten i att lära sig att lyssna på kroppen genom lugna metoder.