• Rehabprogram för utmattade i Kålltorp i Göteborg
  Rehabprogram för utmattade i Kålltorp i Göteborg
 • HUR ARBETAR VI?

  Genom en unik kombination av lugnande och inkännande metoder, handfasta och konkreta verktyg hjälper vi dig att bygga upp en starkare och mer medveten grund i dig, med mer tillit till dig själv. Vi lägger fokus på individen och förståelsen för hur kroppen påverkas av rörelse, tankar och känslor. 

   

  Vi vet att det är möjligt att ta sig igenom en utmattningsfas och komma ut starkare på andra sidan.

  LÄK KROPPEN MED YOGA

  Rörelse är vårt första språk. Att kroppen är fantastisk på att självläka finns det inga tvivel om. I Rehabprogrammet får du, förutom terapi och samtal i ord, verktyg för att lära dig lyssna in kroppens språk. Du får under programmets gång prova olika sätt att lära känna din kropp för att bättre tolka din kropps signaler, symptom på stress bland annat. Att förstå sin kropp ser vi som en stor del i en lyckad rehabilitering.

   

  Vi använder metoder som lugn yoga, rörelser för ökad cirkulation och övningar för att reglera nervsystemet. Ingen förkunskap krävs och fokus är hela tiden på individen. Vi hjälper dig att utgå från dig själv och där du är just nu.

  SAMTAL I GRUPP

  Att få sätta ord på hur man känner och upplever sin situation är i sig läkande. Samtalen sker i grupp och du deltar helt och hållet utifrån hur du känner för stunden. Vi tillåter dig att uppleva det du upplever och vara där du behöver vara. Vi hjälper dig att öka din medvetenhet kring din nuvarande situation och dit du är på väg. Genom ett tillåtande bemötande hjälper vi dig att möta och hantera jobbiga känslor och att det är ok att få känna allt det du känner.

 • STRESSHANTERING OCH KUNSKAP OM UTMATTNING

  Vid varje tillfälle vi möts fördjupar vi oss inom olika teman. Gemensamt för dessa är att skapa en förståelse och medvetenhet kring hur du fungerar. Syftet är att skapa en hållbar framtida vardag. Du får verktyg i hur du kan förhålla dig till dig själv och din omvärld. Du får kunskap kring hur tankar, känslor och din kropp hänger ihop och påverkar varandra. Vi arbetar med att öka medvetenheten kring gamla mönster och hur du kan förändra dessa framöver.

  HOLISTISK SYN PÅ KROPPEN

  I programmet arbetar vi utifrån en holistisk syn på kroppen. Vi skapar förutsättningar för dig själv att låta hela du få ta plats i din återhämtning. Både kropp, känslor, själ och tankar får ta den plats de behöver i förhållande till din omgivning och utomstående situationer.

  DU VÄLJER DIN TRYGGA PLATS

  Programmet sker helt och hållet online. När vi möts i i vårt gemensamma online-rum har du möjlighet att själv få välja din egna trygga plats och behöver inte ta dig någonstans.